LevelLog Applicatie

De LevelLog applicatie is te installeren op Windows 7, 8 en 10 omgevingen (PC + laptop + tablet) en is zeer eenvoudig in gebruik bij meerdere toepassing scenario’s. Via de LevelLog applicatie kan men communiceren met LevelLogs (via USB), onderling databestanden uitwisselen (via bestanden) en alle databestanddelen synchroniseren met een data server (via internet).

Elke LevelLog applicatie heeft een eigen lokaal databestand voor meerdere Organisaties met elk één of meer Gebieden en per Gebied één of meer Peilbuizen. De gebruiker kan hiermee informatie vastleggen over die Organisaties (incl. logo), Gebieden (incl. kaarten en PDF bestanden) en Peilbuizen (incl. foto’s en PDF bestanden). Aan een peilbuis kan men een LevelLog koppelen en ook weer ontkoppelen. Van een peilbuis met LevelLog worden de meetgegevens , statusgegevens, alert gegevens en GPRS gegevens in het lokale databestand vastgelegd en kan de gebruiker logboek gegevens toevoegen.

Bij het aansluiten van een LevelLog via USB herkent de applicatie automatisch de betreffende LevelLog. Men kan voor elke Peilbuis met LevelLog een meetprotocol en locatieparameters instellen. Bij een LevelLog met GPRS geldt dat ook voor server instellingen, e-mail instellingen en alert instellingen. Bij de initiële invulling van instellingen wordt gebruik gemaakt van de standaard instellingen van het betreffende Gebied, die men ook zelf kan definiëren. LevelLogs met GPRS kunnen via een dataserver remote worden ingesteld.

Met de LevelLog applicatie is het mogelijk om een LevelLog nauwkeurig af te stellen, enkelvoudige metingen uit te voeren en, indien voorzien van GPRS, een communicatie test met mailserver en dataserver uit te voeren.

De LevelLog applicatie biedt mogelijkheden voor het eenvoudig uitlezen en presenteren (tabel en/of grafiek) van meetgegevens, statusgegevens, alert gegevens, GPRS gegevens en logboek gegevens. Deze informatie kan ook worden vastgelegd in exporteerbare CSV les of een DINO data bestand. Met de datavergelijk functie kan men de meetgegevens van meerdere te selecteren Peilbuizen over een instelbare periode met elkaar vergelijken en deze data presenteren en exporteren. De LevelLog Applicatie biedt tevens functies voor het beheer van Gebruikers en LevelLog Software.