Bewaak de grondwaterspiegel
met Grondwatermonitoring

Monitoren

Loggen

Weten

LevelLog

De speerpunten van LevelLog

Met de ontwikkeling van de LevelLog komen wij tegemoet aan de vraag om meetgegevens van het grondwaterniveau op te slaan en deze verzamelde meetdata daarna ook gemakkelijk te reproduceren.

De state-of-the-art techniek

Kenmerkende eigenschappen

Gebruiksvriendelijk loggen

Het product LevelLog

De LevelLog is een instrument dat kan worden gebruikt om het waterniveau in peilbuizen te meten. De LevelLog meet de afstand tussen de bovenkant van de buisadapter en het waterniveau met behulp van geluidsignalen. Bij de berekening van het waterniveau wordt rekening gehouden met de akoestische eigenschappen van de peilbuis en het actuele temperatuurverloop van het meettraject. De LevelLog is geschikt voor buizen met een uitwendige diameter van 25 tot 63 mm en is afneembaar te monteren op standaard buiskoppelstukken met 1” of 1,5“ schroefdraad.

De LevelLog kan worden ingesteld, afgesteld en uitgelezen met een Windows PC, laptop of tablet die via een USB kabel met de LevelLog kan worden verbonden en waarop de bijbehorende LevelLog applicatie software is geïnstalleerd.

De werking van LevelLog in beeld

Het meetprincipe van de LevelLog is gebaseerd op sonartechnologie. Er is dus geen fysiek contact tussen de meetunit en het grondwater. Mogelijke problemen als contaminatie of meetfouten door barometrische schommelingen en conversies worden hierdoor voorkomen.

De meetgegevens worden ‘gelogd’ (opgeslagen). De LevelLog heeft de optie om het meetinterval en de meetperiode in te stellen naar eigen wens. Met een mobile device zoals tablet of laptop en de hiervoor ontwikkelde LevelLog applicatie kunnen de gelogde meetgegevens en statusinformatie eenvoudig worden uitgelezen en gepresenteerd. Presentatie van de meetgegevens kan zowel in grafische- als in tabelvorm. Alle meetgegevens en statusinformatie zijn eenvoudig vast te leggen in een CSV / Excel- bestand.

Met een LevelLog applicatie kan men via internet het eigen databestand synchroniseren met het databestand op de dataserver. Op die wijze krijgt men de beschikking over meetgegevens die via GPRS zijn verstuurd en kan men ook de via USB uitgelezen gegevens centraal vastleggen en delen met anderen.