Voordelen

LevelLog komt met verschillende voordelen:

  • Voorkomt contaminatieproblemen, omdat er geen contact met het grondwater plaatsvindt
  • Eenvoudig te plaatsen en (ont)koppelen op peilbuizen met diverse diameters
  • Er kan eenvoudig een handmatige controlemeting worden gedaan
  • Geen rekening te houden met minimale en maximale grondwaterstanden
  • Zelfde unit is inzetbaar op alle buisdiameters vanaf 20cm tot het maximale bereik
  • Het gemeten waterniveau is direct beschikbaar met een nauwkeurigheid van +/- 5 mm en een resolutie van 1 mm
  • Geen luchtdrukmetingen en compensatieberekeningen nodig
  • Eenvoudig instellen, afstellen en uitlezen met laptop of tablet (geen speciale opleiding vereist)
  • Bij vollopen van datageheugen blijft LevelLog meten en worden de oudste meetresultaten om en om vervangen door nieuwe resultaten
  • Toepasbaar in straatpot en beschermkoker voor grondwatermetingen, en ook inzetbaar voor het meten van openwater niveauwisselingen
LevelLog