Werking

Het meetprincipe van de LevelLog is gebaseerd op sonartechnologie. Er is dus geen fysiek contact tussen de meetunit en het grondwater. Mogelijke problemen als contaminatie of meetfouten door barometrische schommelingen en conversies worden hierdoor voorkomen.

De meetgegevens worden ‘gelogd’ (opgeslagen). De LevelLog heeft de optie om het meetinterval en de meetperiode in te stellen naar eigen wens. Met een mobile device zoals tablet of laptop en de hiervoor ontwikkelde LevelLog applicatie kunnen de gelogde meetgegevens en statusinformatie eenvoudig worden uitgelezen en gepresenteerd. Presentatie van de meetgegevens kan zowel in grafische- als in tabelvorm. Alle meetgegevens en statusinformatie zijn eenvoudig vast te leggen in een CSV / Excel- bestand.

De verbinding tussen een mobile device en een LevelLog wordt tot stand gebracht via een USB- interface. Vanaf een mobile device kan de LevelLog worden ingesteld en afgesteld volgens een gebruiksvriendelijk menu.

Door middel van een optionele GPRS unit met eigen SIM kaart kan er verbinding worden gemaakt tussen een LevelLog en een e-mailserver of een dataserver. Op deze wijze kan de LevelLog draadloos meetgegevens en alertgegevens versturen en kan een LevelLog via de dataserver opnieuw worden ingesteld.

Met een LevelLog applicatie kan men via internet het eigen databestand synchroniseren met het databestand op de dataserver. Op die wijze krijgt men de beschikking over meetgegevens die via GPRS zijn verstuurd en kan men ook de via USB uitgelezen gegevens centraal vastleggen en delen met anderen.