LevelLog Dataserver

Elke klant kan ruimte op een LevelLog dataserver verkrijgen voor het op een veilige en betrouwbare manier centraal vastleggen en beschikbaar hebben van:

  • informatie over Organisaties, Gebieden, Peilbuizen, Gebruikers en Software
  • voor elke Peilbuis het meetprotocol , de locatieparameters , de data server instellingen, de e-mail instellingen en de alert instellingen met daarvoor de standaardwaarden voor elk Gebied
  • van elke Peilbuis alle meetgegevens, statusgegevens, alert gegevens , GPRS gegevens en logboek gegevens met een datum en tijd indicatie

 

Een LevelLog dataserver is geschikt voor meetnetten met een mix van LevelLogs met en zonder GPRS functie. Via internet kan men met een LevelLog applicatie toegang krijgen tot de data server om zo databestanddelen te synchroniseren:

  • versturen van (nieuwe) informatie, meetgegevens en statusdata naar de dataserver
  • ophalen van beschikbare informatie, meetgegevens en statusdata naar de applicatie

 

Het is mogelijk om via een LevelLog applicatie instellingen en software voor LevelLogs met GPRS klaar te zetten die na synchronisatie met de LevelLog dataserver bij een regulier contact met de LevelLog worden verstuurd.

LevelLogs met GPRS kunnen op instelbare momenten aan de data server vragen om de beschikbare meetgegevens en statusgegevens draadloos uit te lezen. LevelLogs met GPRS functie kunnen een alert melding naar een dataserver sturen die dit vervolgens in de vorm van een SMS doorstuurt naar een opgegeven smartphone.

Optioneel: Mogelijkheid voor een klant om een eigen LevelLog data server te hebben. Optioneel: Mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen een LevelLog data server en een ander (GIS) systeem.